Regulamin FLR

 

Właściciel Strony:

Evereth Publishing Sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 414/11

03-994 Warszawa

 

Regulamin i warunki użytkowania

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.

Rozpoczęcie korzystania ze Strony jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 

1. Nota prawna

Przedstawione na stronie informacje, decyzje diagnostyczne i lecznicze nie mogą stanowić jedynej podstawy w podejmowaniu decyzji klinicznych, lecz stanowią przykładowe opracowanie konkretnych przypadków klinicznych. Osoba podejmująca te decyzje winna oprzeć się na własnym przygotowaniu medycznym. Autorzy artykułów i właściciel strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki błędnie przeprowadzonej terapii. Dawki leków lub stosowanie produktów, wyrobów medycznych oraz sposób ich przyjmowania i stosowania należy każdorazowo zweryfikować z informacjami zawartymi w ulotce produktu dołączonej do opakowania, a każdy wyrób medyczny stosować zgodnie ze wskazaniami producenta lub skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą. Zawartość tej strony jest przeznaczona dla użytkowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z prawem do wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki. Materiał nie stanowi zbioru porad skierowanych do pacjenta, o On sam powinien oprzeć się na wyspecjalizowanej opiece medycznej.

Uprawnieni do korzystania ze strony:

  1. Lekarz – konto przeznaczone tylko i wyłącznie dla lekarzy posiadających aktualny numer PWZ zgłoszony w CRL w NIL;
  2. Farmaceuta – konto przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów związanym z naukami farmaceutycznymi;
  3. Pielęgniarka – konto przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób wykonujących zawód pielęgniarski;
  4. Gość – konto przeznaczone dla wszystkich innych osób.

 

Informacje i produkty zawarte na tej stronie mogą być niedostępne w innych krajach. Zarówno produkty, ich nazwy jak i zastosowanie mogą różnić się poza granicami Polski.

Właściciel Strony dołoży wszelkich starań, aby informacje umieszczane na stronie internetowej były dokładne i aktualne, jednakże nie gwarantuje ich dokładności, aktualności i kompletności. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem ze strony ani za słuszność decyzji w oparciu o zawarte na niej informacje. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany treści strony internetowej, zmiany strony lub jej usunięcia w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania.

Cała zawartość strony internetowej jest własnością firmy Evereth Publishing Sp. z o.o. i jest chroniona przez przepisy prawa autorskiego. W przypadku wykorzystania treści z innych stron internetowych Właściciel Strony opatruje je czytelną informacją o źródle pochodzenia. Evereth Publishing nie ponosi odpowiedzialności co do ich dokładności, aktualności oraz kompletności.

Wszystkie nazwy produktów, są zastrzeżonymi znakami towarowymi Evereth Publishing lub firm współpracujących. Marki wymienione na stronie nie należące do Evereth Publishing, należą do odpowiednich właścicieli i są chronione prawem.

Użytkownicy strony mogą pobierać i drukować zawartość strony tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie zmiany, powielanie, dystrybucja lub publikacja strony internetowej lub jej części bez uzyskania uprzedniej zgody Evereth Publishing Sp. z o.o. są zabronione.

Strona używa plików cookies, w celu polepszenia użyteczności i funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Korzystając ze strony użytkownik deklaruje zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W przypadku braku zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki. Informacje o plikach cookies można uzyskać na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl.

 

2. Autorzy artykułów

Użytkownicy przesyłający za pomocą udostępnionych kanałów teleinformatycznych (fax, e-mail, formularz kontaktowy) Opisy przypadków leczenia/postępowania z chorym z raną oświadczają, że:

  1. Posiadają aktywne prawo do wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki ze specjalizacją umożliwiającą opiekę nad chorym z raną i oświadczają, że prezentowany materiał oparty jest na ich praktyce i zawodowym doświadczeniu.
  2. przenoszą nieodpłatnie i na czas nieokreślony na Evereth Publishing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – autorskie prawa majątkowe do artykułu, zaakceptowanego do publikacji elektronicznie na stronie forumleczeniaran.pl lub w drukiem w magazynie “Forum Leczenia Ran”. Przenoszą tym samym prawa do reprodukowania i dystrybucji artykułu na następujących polach eksploatacji: druk metodami poligraficznymi, fotograficznymi, filmowanie i mikrofilmowanie, elektroniczne bazy danych w systemach on-line i off-line, nośniki elektroniczne wszystkich typów, oraz tłumaczenia, adaptacje i dalszy obrót tymi prawami bez ograniczeń terytorialnych i nakładu. Autorzy zachowują autorskie prawa osobiste, wszelkie prawa majątkowe inne niż autorskie prawa majątkowe, jak np. prawa do patentów itp. oraz prawa do tzw. dozwolonego użytku w rozumieniu Ustawy.
    Użytkownicy oświadczają, że niniejsze przeniesienie praw oraz same prawa nie mają wad prawnych wynikających z praw osób trzecich oraz ze stosunku pracy, czyli określonych w Art. 12 i Art. 14 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994 roku z późniejszymi zmianami).

 

3. Rejestracja w serwisie

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Evereth Publishing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11. Wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000350152. Dane osobowe Składającego Zamówienie będą przetwarzane przez Evereth Publishing Sp. z o.o., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Evereth Publishing, na potrzeby działań marketingowych, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom współpracującym, partnerom handlowym lub uprawnionym organom. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz otrzymywanie informacji handlowych w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej Evereth Publishing Sp. z o.o. oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Evereth Publishing Sp. z o.o. Składającemu zamówienie przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz zgoda na otrzymywanie informacji handlowych w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być odwołana w każdym czasie. Evereth Publishing Sp. z o.o. jako administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.